Udržitelná nákupní politika – účinný nástroj na ochranu oceánů

Naprosto souhlasíme s hlavním mottem Tesca - Na všem záleží. Pokud jde o odvrácení stávající krize oceánů, platí to dokonce dvojnásob. Když selhávají politici, je třeba jednat jinde. Proto se Greenpeace snaží motivovat velké maloobchodníky - obchodní řetězce - aby vytvořili a dodržovali udržitelná pravidla pro zásobování rybami a mořskými plody. Díky těmto zásadám a v nich uvedeným požadavkům mohou obchodníci přispět k posunu k udržitelnému chovu a lovu ryb, a tedy zdravým oceánům v budoucnosti. Britské Tesco tato pravidla má, v Česku však zatím neplatí a to je třeba změnit. Ještě před rokem byl ve stejné situaci třeba Kaufland nebo Makro, ale oba to dokázaly. Zvládne to i Tesco?

Udržitelná nákupní politika odpovědných prodejců je obvykle založena na třech principech – podpořit to nejlepší, odstranit to nejhorší a změnit zbytek.

V praxi to pro firmy znamená: přestat kupovat ryby z destruktivního neudržitelného rybolovu, začít nakupovat z udržitelných rybářství a snažit se přimět ty nevyhraněné, aby se zlepšily. Zde linka na Udržitelné produkty:

Další důležité body udržitelné nákupní politiky maloobchodníků:

Obchodníci musí:

Linka na zásady Tesco UK