Udržitelný lov a chov ryb

Lov ryb, ale i chov ryb (tzv. akvakultury) je v současné době prováděn převážně metodami, které mají zničující dopad na mořské ekosystémy a ohrožují nejen živočichy samotné, ale také celé rybářské odvětví. Lovit a chovat ryby je ale možné i trvale udržitelným způsobem, který neohrožuje budoucnost rybích populací.

Prosazení standardu trvalé udržitelnosti je komplexní proces, který mohou ovlivnit nejen rybářské společnosti, ale například i prodejci ryb - především velké obchodní řetězce.

Definice udržitelných ryb a mořských plodů:

Zjednodušeně řečeno, konkrétní rybí produkt je udržitelný, pokud pochází z rybářství, jejichž fungování je provozováno, aniž by snižovalo schopnost cílových druhů udržovat své populace. Nesmí mít negativní dopad na ostatní druhy, ničit jejich stanoviště, odebírat zdroje potravy a chytat je a zabíjet jako nechtěné úlovky.